ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων για τη θέση του Νοσηλευτή

Οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων για τη θέση του Νοσηλευτή

Δείτε τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφιοτήτων της πρόσκλησης, που δημοσιεύτηκε στις 21/03/2022 με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ21506,  για τη θέση του νοσηλευτή στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της PRAKSIS «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Scroll to Top