ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Οριστικός πίνακας κατάταξης για τη θέση Νοσηλευτή στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στην Αθήνα

Οριστικός πίνακας κατάταξης για τη θέση Νοσηλευτή στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στην Αθήνα

Δείτε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφιοτήτων της πρόσκλησης για την θέση του νοσηλευτή στο Κέντρο Ημέρας Αστέγων  που δημοσιεύτηκε στις 12/09/2022 με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ22076  στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της PRAKSIS «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Scroll to Top