ΑΡΧΙΚΗ Δράσεις FINDHR: Expert Reports

FINDHR: Expert Reports

Στο πλαίσιο συμμετοχής της PRAKSIS στο  διεπιστημονικό έργο FINDHR (www.findhr.eu), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2023 κάλεσε τρεις εμπειρογνώμονες να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν περιθωριοποιημένες ομάδες σε τομείς όπου οι ανθρώπινες συστάσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη αυξάνονται, όπως ο τομέας των αλγοριθμικών προσλήψεων. Ως αποτέλεσμα, παραδόθηκαν τρεις εκθέσεις/αναφορές που κάλυπταν διαφορετικές ομάδες και θεματικές:

  1. The Case for Latin American Migrants Seeking Employment Opportunities in Spain. By César Rosales, Nataly Buslón, Fabio Curi, Raquel Jorge.
  2. Tracing Bias Transfer Between Employment Discrimination and Algorithmic Hiring with Migrant Tech Workers in Berlin. By Jie Liang Lin.
  3. Ensuring Human Intelligence in AI Hiring Tools. By Paksy Plackis-Cheng, Dr. Tejo Chalasani, Sabrina Palme, et al.

Και οι τρεις εκθέσεις/αναφορές είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://findhr.eu/findhr-expert-reports/.

Scroll to Top