ΑΡΧΙΚΗ Νέα FINDHR Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις Αλγοριθμικές Προσλήψεις:

FINDHR Δωρεάν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις Αλγοριθμικές Προσλήψεις:

Στο πλαίσιο συμμετοχής της PRAKSIS στο  Ευρωπαϊκό Έργο «FINDHR», θα υλοποιηθεί δωρεάν σεμινάριο για τις Αλγοριθμικές Προσλήψεις, που διερευνά τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την εύρεση και την επιλογή υποψηφίων θέσεων εργασίας, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2024. Όπως και άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι αλγοριθμικές προσλήψεις υπόκεινται σε διαιώνιση διακρίσεων. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο FINDHR θα ασχοληθεί με τεχνολογικές, νομικές και ηθικές πτυχές για τη διευκόλυνση των προσλήψεων, του εντοπισμού και της διαχείρισης των διακρίσεων στις αλγοριθμικές προσλήψεις και σε συναφείς τομείς που περιλαμβάνουν ανθρώπινες συστάσεις.

Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές.

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://findhr.unipi.it/ .

Scroll to Top