ΑΡΧΙΚΗ Δράσεις FINDHR_Call for the Artists:

FINDHR_Call for the Artists:

Το FINDHR (www.findhr.eu), ένα διεπιστημονικό έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητά ταλαντούχους καλλιτέχνες για την οπτικοποίηση των ευρημάτων του έργου προκειμένου να είναι προσιτά σε ένα ευρύ κοινό. Αναζητούνται επαγγελματίες ή/και μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν κίνητρα:

  • να μεταφράσουν τις (μερικές φορές) πολύπλοκες έννοιές μας σε ελκυστικά και εύκολα κατανοητά γραφικά
  • να βρουν δημιουργικές μεταφορές και να δημιουργήσουν όμορφα infographics και εμπνευσμένα γραφικά

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το παρακάτω σύνδεσμο: εδώ .

Scroll to Top