ΑΡΧΙΚΗ Νέα H διαδικασία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596,θα παραταθεί για τις 12/03/2018.

H διαδικασία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596,θα παραταθεί για τις 12/03/2018.

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που υπεβλήθησαν για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 09», η διαδικασία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων θα παραταθεί για τις 12/03/2018.

Scroll to Top