ΑΡΧΙΚΗ Εκδηλώσεις H PRAKSIS συμμετείχε στην Τελική Εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου «G.A.IN»

H PRAKSIS συμμετείχε στην Τελική Εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου «G.A.IN»

gain photo facebook

H PRAKSIS συμμετείχε στην Τελική Εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου «G.A.IN – Guardianship Advanced Instruments for child protection in Europe», η οποία διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν τα ευρήματα συγκριτικής έρευνας και συστάσεις για την ενίσχυση των συστημάτων Επιτροπείας, καθώς και τα δεδομένα από την κάθε χώρα από τους εταίρους του έργου, SAVE THE CHILDREN ITALIA
ONLUS ASSOCIAZIONE- συντονιστής φορέας (Ιταλία), PRAKSIS (Ελλάδα),VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (Βέλγιο) και MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG (Ουγγαρία). Υποστηρικτής φορέας (associate partner) για την Ελλάδα είναι το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων
(Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.).

Στόχος του Έργου G.A.IN. αποτέλεσε η διερεύνηση των συστημάτων Επιτροπείας στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Ιταλία, για την καλύτερη
υποστήριξη των Επιτρόπων και των λοιπών επαγγελματιών που εργάζονται με ασυνόδευτους και χωρισμένους από την οικογένειά τους ανηλίκους. Ευρύτερος στόχος του προγράμματος είναι η προστασία και ο σεβασμός στα δικαιώματα όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισμένων από την οικογένειά τους που διαβιούν στην περιοχή της Ε.Ε., μέσω της διαμόρφωσης μηχανισμών ανάπτυξης ικανοτήτων και συνεργασίας.

Τo Έργο «G.A.IN. Guardianship Advanced Instruments for child protection in Europe» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship
(2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Scroll to Top