ΑΡΧΙΚΗ Νέα H PRAKSIS συνυπογράφει την εκστρατεία ‘μη ανιχνεύσιμο = μη μεταδοτικό’ [U=U]

H PRAKSIS συνυπογράφει την εκστρατεία ‘μη ανιχνεύσιμο = μη μεταδοτικό’ [U=U]

 

Εδώ και καιρό η PRAKSIS παρακολουθεί στενά τις έρευνες που γίνονται σε HIV οροασύμβατα ζευγάρια και την ένταξη των αποτελεσμάτων τους σε ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες, από επιστημονικούς φορείς, κλινικούς επιστήμονες, ερευνητές και οργανώσεις κοινοτήτων, ασθενών και της κοινωνίας πολιτών. Αυτό που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο ως κείμενο επιστημονικής κοινής συναίνεσης, έφτασε στην παγκόσμια εκστρατεία U=U (undetectable=untransmittable, μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο =μη μεταδοτικό), μια εκστρατεία που υιοθετούν φορείς όπως ο Διεθνής Σύλλογος Επαγγελματιών Υγείας για το AIDS (IAS), το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων των ΗΠΑ (CDC) και πλήθος άλλων οργανώσεων.

Οι φορείς που συνυπογράφουν την εκστρατεία συμφωνούν πως :
– Ένας άνθρωπος που ζει με HIV, παίρνει τη θεραπεία του και έχει σταθερά μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για τουλάχιστον έξι μήνες δεν μπορεί να μεταδόσει τον HIV σε ερωτικούς συντρόφους.
– Τα οφέλη του μη ανιχνεύσιμου ιικού φορτίου στην υγεία και την πρόληψη αποτελούν πλατφόρμες για να τονίσουμε την σημασία της καθολικής πρόσβασης στη φροντίδα και τη θεραπεία για όλους τους ανθρώπους που ζουν με HIV σε όλο τον κόσμο.
– Η θεραπεία είναι μια προσωπική επιλογή και αφορά πρωταρχικά την προσωπική υγεία. Υπάρχουν άδικα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη θεραπεία και το μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο είναι κάτι που δεν θα πετύχουν όλοι οι άνθρωποι που ζουν με HIV. Δεν δεχόμαστε τον στιγματισμό οποιουδήποτε ανθρώπου ζει με HIV με οποιοδήποτε ιικό φορτίο.

Η PRAKSIS συνυπογράφει και υποστηρίζει την εκστρατεία σαν μια πλατφόρμα για την διεκδίκηση πρόσβασης στη θεραπεία και τους διαγνωστικούς ελέγχους, προαγωγής της προσωπικής και δημόσιας υγείας και αποστιγματισμού όλων των ανθρώπων που ζουν με HIV, ανεξαρτήτως ιικού φορτίου.

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να τονίσουμε πως:


α) η χρήση του προφυλακτικού εξακολουθεί να είναι ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους προφύλαξης από τον HIV αλλά και άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα: ενθαρρύνουμε, κατά συνέπεια, τον ενεργό σεξουαλικά πληθυσμό να το χρησιμοποιεί. Επιπλέον διεκδικούμε να αρθούν τα όποια εμπόδια πρόσβασης υπάρχουν σήμερα σε αυτό από την Πολιτεία: τιμή, φόροι, διαθεσιμότητά του σε σημεία που βοηθούν τη χρήση του πριν από τις ερωτικές συνευρέσεις κλπ. Επίσης η Πολιτεία να μεριμνήσει ώστε σε καμία περίπτωση να μη συνδέεται η χρήση προφυλακτικού με ποινικοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας.

β) σε πολλά μέρη του κόσμου δεν είναι δεδομένη η επαρκής πρόσβαση στην αγωγή, είτε γιατί οι τιμές είναι απαγορευτικές, είτε γιατί ορισμένα κράτη δεν δίνουν στοιχεία για το ποσοστό κάλυψης των ασθενών τους ή ακόμα δεν δεσμεύονται στην προάσπιση της υγείας όλων των πολιτών τους χωρίς διακρίσεις, είτε γιατί οι πατέντες εμποδίζουν την εισχώρηση γενόσημων σκευασμάτων στην αγορά με σαφώς χαμηλότερο κόστος. Αυτό εκφράζεται και στο πλαίσιο της εκστρατείας με ένα τρίτο U (unequal, μη ισότιμο) και την πρόκληση προς όλη την κοινότητα «να συνεχίσει να μάχεται για καθολική πρόσβαση για όλους τους ανθρώπους που ζουν με HIV, ανεξαρτήτως των εμποδίων που μπορεί να υπάρχουν και του μέρους που ζουν», τόσο στον αναπτυσσόμενο κόσμο όσο πλέον και στις Δυτικές κοινωνίες.

γ) καθώς τα δεδομένα των ερευνών στις οποίες βασίζεται η εκστρατεία U=U αφορούν την σεξουαλική μετάδοση, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός στοχευμένων ερευνών και η συμπερίληψη σε έρευνες με αντίστοιχες υποθέσεις εργασίας -κλινικές και άλλες- ανθρώπων που ζουν με HIV και συνδέονται με άλλες οδούς μετάδοσης όπως η ενδοφλέβια χρήση ουσιών, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων μείωσης βλάβης.

Επομένως ως PRAKSIS στηρίζουμε την εκστρατεία U=U λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που θεωρείται καθολική πρόσβαση και κάλυψη αλλά και εξακολουθώντας να στηρίζουμε και για τον HIV και για άλλα ΣΜΝ όλες τις προφυλακτικές μεθόδους.

Scroll to Top