ΑΡΧΙΚΗ Νέα H PRAKSIS υποστηρίζει την δημιουργία αυτόνομου τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής

H PRAKSIS υποστηρίζει την δημιουργία αυτόνομου τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής

Η PRAKSIS έχει ως βασικό της σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Στην υλοποίηση των προγραμμάτων εργάζονται επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων. Οι κοινωνικοί λειτουργοί συνιστούν τον πυρήνα κάθε προγράμματος της PRAKSIS.
Καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με πλήθος προκλήσεων που προέρχονται τόσο από την ιδιαίτερη και μοναδική ανθρώπινη φύση όσο και από το εξωγενές περιβάλλον στο οποίο καλούνται να εργαστούν και να συνδράμουν με λύσεις σε όλα τα επίπεδα.

Ήδη, γνωρίζοντας από τους δημόσιους φορείς που η PRAKSIS παραπέμπει περιστατικά όταν κρίνεται απαραίτητο, οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται εκεί, αναγκάζονται να λειτουργούν σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες με συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και παροχές, όπως αυτές, τουλάχιστον στην Ελλάδα, διαμορφώνονται ως συνέπεια της κρίσης. 

Η ποιότητα και η ανθεκτικότητα των επαγγελματιών σε αυτές τις συνθήκες καθιστά αδιαπραγμάτευτη την εκπαιδευτική τους προετοιμασία. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι η συγχώνευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σε Τμήματα όπως αυτό της Δημόσιας και της Κοινοτικής Υγείας υποβαθμίζει και υποτιμά, όχι μόνον τους μελλοντικούς επαγγελματίες, αλλά κυρίως την παροχή υπηρεσιών σε όσους χρήζουν φροντίδας ή βρίσκονται σε κίνδυνο.

 

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

Scroll to Top