ΑΡΧΙΚΗ Νέα «HIV CRIMINILIZATION IN THE EU», a comparative 20-country report

«HIV CRIMINILIZATION IN THE EU», a comparative 20-country report

Δημοσιεύτηκε η έκθεση για την ποινικοποίηση του HIV στην ΕΕ, η οποία είναι αποτέλεσμα της μελέτης δύο φάσεων του AIDS Action Europe που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του European HIV Legal Forum, με τη συνεργασία φορέων από τις αντίστοιχες χώρες.

Πρόκειται για μια αναλυτική συγκριτική μελέτη 20 χωρών που πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση, το 2018-2019, τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 10 χώρες. Στη δεύτερη φάση, το 2022, συλλέχθηκαν τα επικαιροποιημένα δεδομένα από τις 10 χώρες που συμμετείχαν αρχικά, καθώς και από 10 νέες.

Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της νομοθεσίας που θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς και τις τάσεις, τις εξελίξεις και τις αναμενόμενες αλλαγές σχετικά με την ποινικοποίηση του HIV.

Στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Η έκθεση αυτή διενεργήθηκε από τη ΜΚΟ PRAKSIS και την πολύτιμη συμβολή φορέων της κοινωνίας των πολιτών, του δημοσίου τομέα και ειδικών στον τομέα συζήτησης, τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ:

Για τα δεδομένα της Ελλάδας, σελίδα 50.

Scroll to Top