ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό ΟΠΣ 5089151 και δικαιούχο το Σωματείο «PRAKSIS».

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Scroll to Top