ΑΡΧΙΚΗ Μη κατηγοριοποιημένο Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Scroll to Top