ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Δικηγόρους

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Δικηγόρους

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Δικηγόρους, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας” με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top