ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Τροποποίηση διακήρυξης για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων

Τροποποίηση διακήρυξης για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «REACH- OUT: integrated community healthcare and OUT- REACH services for hard-to–reach populations» και δικαιούχο το Σωματείο «PRAKSIS».

Δείτε τη τροποποίηση εδώ

Scroll to Top