ΑΡΧΙΚΗ Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Παροχή Κάδων Αποκομιδής Απορριμμάτων»

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την «Παροχή Κάδων Αποκομιδής Απορριμμάτων»

Δείτε τη πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ

Scroll to Top