ΑΡΧΙΚΗ Εκδηλώσεις Διαδικτυακή Στρογγυλή Τράπεζα «ΠΑΙΔΙA-ΠΡOΣΦΥΓΕΣ ΕΚΤOΣ ΣΧΟΛΕIΟΥ: Η ΣΧΟΛΙΚH ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤA ΛYΣΕΙΣ»

Διαδικτυακή Στρογγυλή Τράπεζα «ΠΑΙΔΙA-ΠΡOΣΦΥΓΕΣ ΕΚΤOΣ ΣΧΟΛΕIΟΥ: Η ΣΧΟΛΙΚH ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤA ΛYΣΕΙΣ»

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) σε συνεργασία με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών :
ΆΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Changemakers Lab, DRC Greece, PRAKSIS, SolidarityNow, Terre des hommes Hellas
διοργανώνουν στρογγυλή τράπεζα με θέμα :

«Παιδιά-πρόσφυγες εκτός σχολείου: Η σχολική κοινότητα αναζητά λύσεις»
Τρίτη 20 Απριλίου 2021
Ώρα: 19:00-21:00

Διαδικτυακή πλατφόρμα zoom κατόπιν εγγραφής στο:
https://forms.office.com/r/6UJujzb3R8

Livestreaming μέσω της σελίδας: https://www.facebook.com/gcr.gr

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου

Scroll to Top