ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Παράταση πρόσκλησης για συνεργάτη Διερμηνέα Φαρσί στην Αθήνα

Παράταση πρόσκλησης για συνεργάτη Διερμηνέα Φαρσί στην Αθήνα

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. Δ20515 για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω” Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5062102

Δείτε την παράταση της πρόσκλησης εδώ

Scroll to Top