ΑΡΧΙΚΗ Νέα Διοργάνωση Discussion forums στο πλαίσιο του προγράμματος Peer2Peer

Διοργάνωση Discussion forums στο πλαίσιο του προγράμματος Peer2Peer

Η PRAKSIS στο πλαίσιο του προγράμματος “Peer2Peer: Reinforcing Peer’s Involvement in Outreach Work” διοργάνωσε στις 14 & 15 Δεκεμβρίου διαδικτυακές συζητήσεις (discussion forums).

Στις 14/12, συμμετείχαν δημοσιογράφοι και σε συνεργασία με το Δίκτυο Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών η συζήτηση περιλάμβανε θεματικές ενότητες για τη μείωση βλάβης, τις παρεμβάσεις στο πεδίο, τη διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών σε ζητήματα περιεχομένου και παρουσίασης αυτών από τα ΜΜΕ.

Στις 15/12 συμμετείχαν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπρόσωποι φορέων κοινωνίας των πολιτών και ελληνικής θεσμικής αρχής για τα ναρκωτικά, το Δίκτυο Ομότιμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών, με θεματικές ενότητες για τη μείωση βλάβης και την ψυχική υγεία, τις παρεμβάσεις στο πεδίο, τη σημερινή πραγματικότητα των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τα επιμέρους ζητήματα, τα οποία προκύπτουν στη διαχείριση και αντιμετώπιση.

Σκοπός του PEER2PEER είναι η μείωση της ζήτησης ψυχοδραστικών ουσιών μέσω της ενίσχυσης σχετικών δράσεων των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και της αναγνώρισης της συνεισφοράς των ομότιμων.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων του Έργου (έρευνα, εκπαιδεύσεις, συζητήσεις, πιλοτικές παρεμβάσεις) θα παρουσιαστεί στο τέλος του Γενάρη σε ημερίδα που θα διοργανωθεί από την PRAKSIS.

Το έργο “Peer2Peer: Reinforcing Peer’s Involvement in Outreach Work-PEER2PEER” χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Justice Programme – Drugs Policy Initiatives”

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα Peer2Peer εδώ

Scroll to Top