ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου PRAKSIS-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

PRAKSIS-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

Δελτίο Τύπου, Ιανουάριος 2013

“PRAKSIS-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ
 ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ” MIS 374134

Τον Αύγουστο του 2012 εγκαινιάστηκε η συνεργασία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «PRAKSIS» με το Δήμο Καλλιθέας, στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και έπειτα από την ανοιχτή πρόσκληση (Κωδικός 37, αριθμ. πρωτ. 1.7634/οικ.6.1395/01-06-2011 ΑΔΑ [4Α3ΠΛ-Μ]) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η ΜΚΟ «PRAKSIS» έχει ως σκοπό ¨τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης σε πανελλαδικό επίπεδο¨.[1] Ο κύριος στόχος της ¨είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους¨.[2] Από τον Αύγουστο του 2012, τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού της «PRAKSIS» διαφόρων ειδικοτήτων (κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό, κ.ά.), ενισχύει τη δράση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας. Η «PRAKSIS» μεταφέρει την πλούσια τεχνογνωσία της στον τομέα σχεδιασμού και οργάνωσης πολιτικής αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανακούφισης διαφόρων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άποροι, άστεγοι, μετανάστες, πρόσφυγες κ.ά.).

Στο Δήμο Καλλιθέας λειτουργεί για πάνω από μια δεκαετία (έναρξη λειτουργίας: Οκτώβριος 2000), το Δημοτικό Κέντρο Υγείας (Ανδρομάχης 100), προσφέροντας αφιλοκερδώς  πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες (Παθολογικό, Γυναικολογικό, Παιδιατρικό, Πνευμονολογικό, Καρδιολογικό, και Ωτορυνολαρυγγολογικό Ιατρείο), νοσηλευτική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη και δυνατότητα παρακολούθησης από διαιτολόγο, σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της Καλλιθέας.[3] Ιδιαίτερα έμφαση δίνεται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: στους ανασφάλιστους, στους πρόσφυγες και στους μετανάστες, στους  ασφαλισμένους με απόφαση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α., σε κάθε ασφαλισμένο κάτοικο του Δήμου Καλλιθέας.[4] 

Στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας συστεγάζονται το Κοινωνικό Φαρμακείο και η Κοινωνική Ιματιοθήκη του Δήμου Καλλιθέας, ενώ το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται σε ανεξάρτητο κτίριο, επί της οδού Ναυσικάς, αριθμ. 5. (δίπλα από το Δημοτικό Κέντρο Υγείας). Και οι τρεις αυτές υπηρεσίες του Δήμου, ενισχύθηκαν με προσωπικό της «PRAKSIS», σε μια προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερης αύξησης του αριθμού των ωφελουμένων και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Πιο αναλυτικά, στο Κοινωνικό Φαρμακείο συγκεντρώνονται και προσφέρονται δωρεάν φάρμακα και υγειονομικό υλικό (των οποίων δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης) σε συνανθρώπους μας που είναι ανασφάλιστοι ή/και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Το φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό προέρχεται από περισσευούμενο υλικό συνανθρώπων μας οι οποίοι ολοκλήρωσαν ή σταμάτησαν μια θεραπεία, καθώς και από δωρεές φυσικών (ιδιωτών) και νομικών (εταιρειών) προσώπων. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και το προσωπικό του Κοινωνικού Φαρμακείου, εξασφαλίζουν την σωστή φύλαξη και συντήρηση του υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (ακόμα και όσων πρέπει να διατηρούνται σε κατάσταση ψύξης). 

Στην Κοινωνική Ιματιοθήκη του Δήμου Καλλιθέας συγκεντρώνονται και προσφέρονται δωρεάνρούχα, παπούτσια και παιχνίδια σε καλή κατάσταση (να μην είναι βρώμικα και να μην χρειάζονται επιδιόρθωση), σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και το προσωπικό της Κοινωνικής Ιματιοθήκης εξασφαλίζουν την σωστή φύλαξη του συγκεντρωμένου υλικού και την προσφορά μόνο εκείνου που βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Τέλος, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο συγκεντρώνονται και προσφέρονται δωρεάν τυποποιημένα τρόφιμα (π.χ. λάδι, ζυμαρικά, όσπρια), κατεψυγμένα προϊόντα (π.χ. ψάρι, κρέας, λαχανικά), είδη ατομικής υγιεινής (π.χ. οδοντόκρεμες, σαπούνια) ή/και είδη βρεφο-ανάπτυξης (π.χ. πάνες, βρεφικές τροφές) σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Τα προϊόντα προέρχονται από δωρεές φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ και ο Δήμος Καλλιθέας δαπανά τμήμα του προϋπολογισμού του για την αγορά των προαναφερθέντων προϊόντων και την δωρεάν διάθεσή τους μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Οι σύγχρονες, ανακαινισμένες εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και το προσωπικό του Κοινωνικού Παντοπωλείου, εξασφαλίζουν την σωστή φύλαξη και συντήρηση των τροφίμων και όλων των άλλων συγκεντρωμένων ειδών. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Κοινωνική Ιματιοθήκη: Ανδρομάχης 100καθημερινά 09:00 έως 14:00, τηλ. 210-9532718.

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ναυσικάς 5καθημερινά 09:00 έως 14:00, τηλ. 210-9532712.

Κοινωνικό Φαρμακείο: Ανδρομάχης 100καθημερινά 09:00 έως 14:00, τηλ. 210-9532712.

Δημοτικό Κέντρο ΥγείαςΑνδρομάχης 100, τηλ. κέντρο 210-9532712

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


[1] PRAKSIS, Ποιοι είμαστε, http://www.praksis.gr/1002_1/Poioi-Eimaste, τελευταία είσοδος 31 Δεκεμβρίου 2012.

[2] Στο ίδιο.

[3] Δήμος Καλλιθέας, Δημοτικό Κέντρο Υγείας, http://www.kallithea.gr/Default.aspx?pid=26&la=1, τελευταία είσοδος 31 Δεκεμβρίου 2012.

[4] Στο ίδιο.

 

Scroll to Top