ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου “PRAKSIS-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΟΧ/55.903/01/202012 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

“PRAKSIS-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΟΧ/55.903/01/202012 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πρόγραμμα: «Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων»

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες υποστήριξης που παρουσιάζει η ομάδα των αποφυλακισμένων, κυρίως κατά την πρώτη δύσκολη μεταβατική περίοδο της αποφυλάκισής και δεδομένης της ελάχιστης υποδομής για την στήριξη των αποφυλακισμένων στην Ελλάδα, υλοποιεί το πρόγραμμα «Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων» που στόχο έχει την  παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη κατάλληλων δικτύων, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική (επαν)ένταξη των αποφυλακισμένων ανδρών και γυναικών ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή.

Προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης των ατόμων/ μελών πληθυσμιακής ομάδας αποφυλακισμένων που διαβιούν στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, με την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης, αλλά και πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους. Οι αποφυλακισμένοι (άνδρες και γυναίκες) ανεξαρτήτως εθνικότητας και υπηκοότητας μπορούν να βιώνουν παράλληλα και άλλα προβλήματα όπως υγείας, οικονομικά και κοινωνικά. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος θα είναι δυνατή η υποστήριξη και των αποφυλακισμένων υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται υπό το καθεστώς της «ανάκλησης αναστολής» μέχρι τη λήξη της ποινής τους. 

 

Scroll to Top