ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου «PRAKSIS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ»

«PRAKSIS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«PRAKSIS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ»

 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στην προσπάθειά να έχει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες στη χώρα μας, ολοκλήρωσε τη λειτουργία Γραφείων Προώθησης στην απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος PRAKSIS Υποστήριξης και Ένταξης.

Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (75%) και το Υπουργείο Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (25%), στο πλαίσιο του Ε.Τ.Π 2011.

Το πρόγραμμα λειτούργησε με έδρα τα πολυϊατρεία της PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υλοποιώντας στοχευόμενες ενέργειες εργασιακής προώθησης για τις περιοχές της Αττικής και της κεντρικής Μακεδονίας.

Η PRAKSIS μέσω του προγράμματος αυτού :

  • Παρείχε σε εφτακόσια σαράντα (740) άτομα Εργασιακή συμβουλευτική και πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στην απασχόληση αιτούντων άσυλο στη χώρα μας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργαζόμενου, το εργατικό δίκαιο.
  • Πραγματοποίησε σαράντα εννέα (49) τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας σε ωφελούμενους ανέργους.
  • Μεταπαρακολούθησε συστηματικά και στήριξε ενενήντα οχτώ (98) εξυπηρετούμενους.
  • Συνέδεσε ωφελούμενους ανέργους με φορείς και υπηρεσίες, τοπικής ή ευρύτερης κοινότητας.
  • Πραγματοποίησε εξακόσιες τρείς (603) παραπομπές σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε άνεργους με στόχο ο ωφελούμενος να σταθεί ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας τις γνώσεις του.
  • Στήριξε εξακόσους δύο (602) ωφελούμενους σε επιπλέον προβλήματα που μπορεί να αντιμετώπιζαν (κοινωνικά, νομικά, ιατρικά, ψυχολογικά) με εσωτερικές παραπομπές στα άλλα προγράμματα της PRAKSIS.
  • Επικαιροποίησε για ανανέωση χαρτογράφησης φορέων, οργανισμών, υπηρεσιών, επιχειρήσεων κ.α που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά εργασίας.

Παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος «PRAKSIS Υποστήριξης και ένταξης» συνεχίζει η κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων που εντοπίζονται στη πόλη της Πάτρας όπου έχει ενισχυθεί η ήδη υπάρχουσα δομή DropInCenter που λειτουργεί η PRAKSIS, με βασικούς στόχους :

  • ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη.
  • Βοήθεια σε είδη βασικών αναγκών όπως είδη διατροφής, είδη προσωπικής υγιεινής, κλινοσκεπάσματα , κάρτες για επικοινωνία με τους γονείς των ανηλίκων κ.α.
  • Παραπομπές και διασυνδέσεις εξυπηρετούμενων, με άλλους φορείς και υπηρεσίες όπου αυτό κρίνετε απαραίτητο.

Για τη περίοδο Ιουλίου 2012 -Ιουνίου 2013 από το Κέντρο Ημέρας DropInCenter Πάτρας και από τις παράλληλες δραστηριότητεςτετρακόσιοι είκοσι πέντε (425) ασυνόδευτοι ανήλικοι έλαβαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης. Επίσης, μέσω του προγράμματος «PRAKSIS Υποστήριξης και ένταξης».

gr eu

Το πρόγραμμα PRAKSIS Υποστήριξης και ένταξης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (75%) και το Υπουργείο Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (25%), στο πλαίσιο του Ε.Τ.Π 2011.

Scroll to Top