ΑΡΧΙΚΗ Δελτία τύπου «PRAKSIS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ»

«PRAKSIS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«PRAKSIS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΤΑΞΗΣ»

 

                                                                                

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSISστην προσπάθειά να έχει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξυπηρετούμενοι των προγραμμάτων της, όσον αφορά στην ένταξη στην αγορά εργασίας, δημιούργησε το Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση.

Το πρόγραμμα «PRAKSIS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων(75%) και το Υπουργείο Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (25%), στο πλαίσιο του Ε.Τ.Π 2011.

Το Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση στοχεύει στην διευκόλυνση και βελτίωση των συνθηκών εργασιακής ένταξης και δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια, καθώς συνδέεται άμεσα με τα υπόλοιπα προγράμματα που λειτουργούν στα Πολυιατρεία της PRAKSIS, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, προετοιμασίας για συνέντευξη με τον εργοδότη, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και ενημέρωσης για εκπαιδευτικά προγράμματα και θέματα κατάρτισης.

Tο Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση φορείς και εταιρίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ένταξη των αιτούντων άσυλο/προσφύγων που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος, θα υλοποιηθούν στοχευόμενες ενέργειες εργασιακής προώθησης για τις περιοχές της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας μέσω διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Τα άτομα που προωθούνται από τον φορέα μας είναι αιτούντες άσυλο  και κάτοχοι όλων των εγγράφων για νόμιμη εργασία στη χώρα μας (άδεια εργασίας, Α.Φ.Μ, Α.Μ.Κ.Α και κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ).

Παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος «PRAKSIS Υποστήριξης και ένταξης» συνεχίζει η κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων που εντοπίζονται στη πόλη της Πάτρας και ενισχύεται η ήδη υπάρχουσα δομή DropInCenterπου λειτουργεί η PRAKSIS, με βασικό στόχο τον εντοπισμό και την υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, στην συγκεκριμένη περιοχή.

 gr eu

Το πρόγραμμα «PRAKSIS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων(75%) και το Υπουργείο Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (25%), στο πλαίσιο του Ε.Τ.Π 2011.

Scroll to Top