ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας PRAKSIS – HOSTING HOUSEHOLDS

PRAKSIS – HOSTING HOUSEHOLDS

 

Η PRAKSIS υλοποιεί το πρόγραμμα “Hosting Households”, το οποίο αποσκοπεί στην προσωρινή φιλοξενία των υπηκόων τρίτων χωρών που αιτούνται μετεγκατάσταση σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα από πρόσωπα ή οικογένειες που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα μας και συγκεκριμένα στον Νομό Αττικής.

To Πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή τόσο των Ελλήνων Πολιτών αλλά και μεταναστών / προσφύγων που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Από το πρόγραμμα προβλέπεται η παροχή διερμηνείας , ψυχοκοινωνικής στήριξης και μερική οικονομική υποστήριξη ώστε να μην επιβαρυνθούν τα πρόσωπα ή οι οικογένειες που παρέχουν την φιλοξενία.
Η οικονομική αυτή στήριξη/ενίσχυση συνοπτικά περιλαμβάνει: κάλυψη ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό, θέρμανση), wi-fi, διατακτικές σίτισης, πυρασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες ή και για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα: Μώλου Μαρία, m.molou@praksis.gr, 210 5244574-6

Το πρόγραμμα Hosting Households χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Scroll to Top