ΑΡΧΙΚΗ Εκδηλώσεις Proximity Health – Ημέρες Κινητικότητας

Proximity Health – Ημέρες Κινητικότητας

Στο πλαίσιο του έργου «Health on the road: Modeling low-threshold interventions and training social workers (Proximity Health)», 2020-1-IT02-KA204-079139 η PRAKSIS στις 17-21 Οκτωβρίου 2022 διοργάνωσε τις ημέρες κινητικότητας Blended Mobility of adult learners με κεντρικό θέμα “Δωρεάν πολυκλινικές υγείας και σύστημα κράτους πρόνοιας”. Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων -εταίρων από Βέλγιο και Ιταλία- για τις πρακτικές παρέμβασης που υιοθετεί η Ελλάδα σχετικά με την πρόσβαση του άστεγου πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Κατά τη διάρκεια των ημερών κινητικότητας πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και ομιλίες με εκπροσώπους σχετικά με το σύστημα υγείας και πρόνοιας της Ελλάδας για όλες τις ευπαθείς ομάδες, τη μείωση βλάβης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τον άστεγο πληθυσμό, δεδομένα και πρόσφατα στοιχεία από παρεμβάσεις φορέων.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση υποστηρίχθηκε και πλαισιώθηκε από τη συμμετοχή συνεργαζόμενων φορέων, οι οποίοι ενημέρωσαν για το έργο τους, αλλά και για τα κενά που υπάρχουν.

Κατά την ολοκλήρωση του έργου θα ετοιμαστεί κείμενο με προτεινόμενες συστάσεις πολιτικής σε επίπεδο Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό, όπως αυτές θα έχουν προκύψει από το σύνολο των παρεμβάσεων σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Ρουμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: https://praksis.gr/proximity-health/
https://proximity-health.coopcat.it/

The project «Health on the road: Modelling low-threshold interventions and training social workers (Proximity Health)» is funded by the EU Program «ERASMUS+ Programme- Key Action 2, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for adult education»

Scroll to Top