ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 4 συνεργάτες Ψυχολόγους

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 4 συνεργάτες Ψυχολόγους

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 4 συνεργάτες Ψυχολόγους, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας”, με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top