‘Εργο “RAINBOW”

ΑΡΧΙΚΗ ‘Εργο “RAINBOW”

Το έργο “RAINBOW” υλοποιείται στην Αττική μέσω μιας διεπιστημονικής ομάδας που αποτελείται από κοινωνικούς επιστήμονες, νοσηλευτές, δικηγόρους και ψυχολόγους, ομότιμους, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, οδηγούς. Η ομάδα εδρεύει και εργάζεται στο Community Centre της PRAKSIS και θα υλοποιήσει και εξορμήσεις με την Ιατρική Κινητή Μονάδα του Σωματείου. .

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω ενός ολιστικού μοντέλου και δωρεάν χωρίς να υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού.

Η ομάδα-στόχος είναι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι: πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική στήριξη, συμβουλευτική για HIV, HCV, HBV, , κοινωνική- ψυχολογική- νομική- εργασιακή στήριξη, αγωγή υγείας, δραστηριότητες πρόληψης, υποστήριξη από ομότιμους, πρόσβαση σε στέγαση.

Όλες οι υπηρεσίες είναι εξειδικευμένες και θα καλύπτουν τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης με την περίθαλψη για ειδικά θέματα, όπως ορμονοθεραπεία, όπου αυτό ζητείται. Η συνηγορία θα χρησιμεύσει επίσης ως εργαλείο προκειμένου να προωθήσει τις ανάγκες των ατόμων.

Scroll to Top