ΑΡΧΙΚΗ Εκδηλώσεις Πρόγραμμα REACH-OUT: Ετήσια Συνάντηση Εταίρων

Πρόγραμμα REACH-OUT: Ετήσια Συνάντηση Εταίρων


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «REACH-OUT: integrated community health care and OUT-REACH services for hard-to-reach populations», η PRAKSIS συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση του που διοργανώθηκε στη Μάλτα στις 30-31/10/2023 με συμμετέχοντες τους εταίρους του έργου, καθώς και εργαζόμενους στο χώρο της υγείας.

Βασικά σημεία από την 1η μέρα

Στην παρούσα συνάντηση παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου μέχρι στιγμής από εκπρόσωπο της INTERSOS, και ακολούθησε παρουσίαση από εκπρόσωπο της  Digivis για τη Στρατηγική Επικοινωνίας στο πλαίσιο του έργου “REACH-OUT”.  Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε “Consortium Meeting”, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εταίροι είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και να συναποφασίσουν για τα επόμενα βήματα για το μέλλον. Η 1η ημέρα ολοκληρώθηκε με δραστηριότητα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος (teambuilding).

Βασικά σημεία από τη 2η μέρα

Η δεύτερη ημέρα της ετήσιας συνάντησης για το έργο «REACH-OUT» ξεκίνησε με την παρουσίαση των εταίρων του έργου (INTERSOS, MFHMalta, PRAKSIS, DIGIVIS, PINARCOLAB) και τη δράση τους.  Ακολούθησε παρουσίαση του έργου «REACH-OUT» και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια (trainings) σε επαγγελματίες   στον τομέα της υγείας. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια εστίασαν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Ολιστική Υγεία
  • Μεταδοτικές ασθένειες σε μετακινούμενους πληθυσμούς: επιδημιολογική επισκόπηση, μελέτες περιπτώσεων
  • Προσεγγίσεις με ευαισθησία ως προς το φύλο και πολιτισμική επίγνωση στην εργασία με μετακινούμενους πληθυσμούς
  • Ειδικές υγειονομικές και κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πληθυσμοί LGBTQI+ και εργαζόμενοι του σεξ
  • Συνδρομική προσέγγιση των μετακινούμενων μέσω θαλάσσης πληθυσμών: κοινές βέλτιστες πρακτικές στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου
  • Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) συμπεριλαμβανομένων του HIV και των ηπατιτίδων σε μετακινούμενους πληθυσμούς – Παράγοντες κινδύνου, κλινικές εκδηλώσεις, διάγνωση και θεραπεία
  • Φυματίωση– επιδημιολογία, κλινική παρουσίαση, διάγνωση και φροντίδα
  • Εξετάσεις σε σημείο φροντίδας (POCT) για ΣΜΝ

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να ανταλλάξουν γνώσεις για τις παραπάνω θεματικές. Τόσο οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου όσο και οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην περιοχή της Μάλτας συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμβάλλοντας με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και ευνοώντας τις συζητήσεις.

Ιστοσελίδα του έργου:
https://reachouteurope.eu/, https://reachouteurope.eu/blog/

Scroll to Top