ΑΡΧΙΚΗ Μη κατηγοριοποιημένο Πληροφορίες σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω του κορονοιού σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πληροφορίες σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω του κορονοιού σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Διαβάστε την ενημέρωση για τους τρόπους και τη διαδικασία που απαιτείται για τις μετακινήσεις των πολιτών σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.
Σύντομα θα αναρτηθούν και οι μεταφράσεις σε ΑΡΑΒΙΚΑ, ΦΑΡΣΙ, ΜΠΕΝΓΚΑΛΙ, ΟΥΡΝΤΟΥ, ΣΟΜΑΛΙ, ΣΟΡΑΝΙ.
Παρακαλούμε κοινοποιήστε την πληροφορία!

Read the instructions here

Scroll to Top