ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών στην Αθήνα

για το πρόγραμμα “PRAKSIS –Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ (MIS) : 5089151

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Scroll to Top