ΑΡΧΙΚΗ Θέσεις Εργασίας Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Συντονιστές Εντεταλμένων Επιτροπείας σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Συντονιστές Εντεταλμένων Επιτροπείας σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά 2 συνεργάτες Συντονιστές Εντεταλμένων Επιτροπείας στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας” με κωδικό ΟΠΣ 6001581, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Scroll to Top