ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Τον Ιανουάριο 2013 το ακτινολογικό Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ανέλαβε τα έξοδα για δύο ακτινογραφίες που χρειάστηκε ένα παιδί, ωφελούμενης οικογένειας από το πρόγραμμα του ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ.

Scroll to Top