Τον Ιανουάριο 2013 το ακτινολογικό Γ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ανέλαβε τα έξοδα για δύο ακτινογραφίες που χρειάστηκε ένα παιδί, ωφελούμενης οικογένειας από το πρόγραμμα του ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ.

Scroll to Top