ΑΜΚΕ ΒΑΠΟΡΙ

Η Ελληνική Α.Μ.Κ.Ε ΒΑΠΟΡΙ, έχει ως κύριο στόχο την καταπολέμηση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού οικογενειών σε ανάγκη και συγκεκριμένα την επανένταξη στην εργασία των γονέων. Για όλο το έτος 2015, η ΑΜΚΕ ΒΑΠΟΡΙ υποστήριξε ενεργά το πρόγραμμα Business Coaching Center, παρέχοντας ανθρώπινο δυναμικό σε σταθερή βάση αλλά και ενισχύοντας οικονομικά τις προσπάθειες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
Τον Δεκέμβριο 2015, υποστήριξε το πρόγραμμα της PRAKSIS «Επείγουσες Παρεμβάσεις για το Προσφυγικό», προσφέροντας οικονομική υποστήριξη για την αγορά αναγκαίων παιδιατρικών φαρμάκων για την κινητή ιατρική μονάδα της PRAKSIS στην Ειδομένη.
Τον Μάρτιο 2016, συνεπής στην δέσμευση της για κοινωνικό όφελος, η ΑΜΚΕ ΒΑΠΟΡΙ υποστήριξε τις ανάγκες μίας οικογένειας του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ
Επίσης την ίδια χρονιά προσέφερε την δυνατότητα στους επισκέπτες του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής αστέγων να νιώσουν την Χριστουγεννιάτικη θαλπωρή καθώς προσέφερε ένα πλούσιο γεύμα και δώρα σε όλους τους επισκέπτες.

Scroll to Top