ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ – ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΕ

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για κλιματιστικά των κεντρικών γραφείων της PRAKSIS, τον Ιούλιο του 2014 η εταιρεία ευγενικά προσέφερε 4 μονάδες 9000 BTU οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας με σκοπό να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερη στήριξη σε περισσότερους συνανθρώπους μας.

http://www.morris.gr/
Scroll to Top