ΑΝΑΤΟΛΗ Crafts syrupy “East”

Τον Δεκέμβριο του 2017 βιοτεχνία σιροπιαστών «Ανατολή» υποστήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων στη Θεσσαλονίκη και συνέβαλε στην διοργάνωση της ετήσιας καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης εορτής, προσφέροντας 3 κιλά σιροπιαστών γλυκών για τους ωφελούμενους του Κέντρου.

Scroll to Top