ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΆΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές ΜΚΟ- Οργανώσεις – Πρωτοβουλίες Κοινωνίας Πολιτών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΆΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ

Η οργάνωση υποστηρίζει ενεργά το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και συγκεκριμένα τα Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, παρέχοντας κατεψυγμένες μερίδες φαγητού και αρτοσκευάσματα που διανέμονται στους επισκέπτες, καθώς και ρούχα η κουβέρτες. Από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Σεπτέμβριο του 2014, πάνω από 8.000 μερίδες έχουν διανεμηθεί. Τον Ιανουάριο 2016 η οργάνωση προσέφερε 137 μερίδες φαγητού ενώ τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς προσέφερε για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας 390 μερίδες φαγητού. Επίσης, τον Μάρτιο 2016, η οργάνωση προσέφερε 352 snacks, 143 μερίδες φαγητού και 15 σακούλες με είδη ρουχισμού για την υποστήριξη των ωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας.

http://artosdrasi.rei.gr/
Scroll to Top