ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της ένταξης των οικογενειών του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι ανάγκες των ωφελούμενων. Σε κάποιες περιπτώσεις οικογενειών, τα παιδιά υποφέρουν από κακή οδοντική υγεία και χρήζουν ορθοδοντικής θεραπείας. Τον Ιανουάριο 2013, το ακτινολογικό ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ ανέλαβε τις απαιτούμενες ακτινογραφίες για ένα ανήλικο μέλος οικογένειας του προγράμματος.

http://www.asklipiosmdc.gr/
Scroll to Top