ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΕ

Τον Μάρτιο 2016 ο Αστέρας Τρίπολης υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ και συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της Αθήνας, προσφέροντας 17 κούτες με είδη ρουχισμού για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας. Επίσης, τον Μάιο 2016 ο Αστέρας Τρίπολης στήριξε ξανά το Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας 1 κούτα με είδη ρουχισμού και 3 βαλίτσες.

http://www.asterastripolis.gr/
Scroll to Top