ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Τον Μάρτιο 2014, η εταιρεία προσέφερε χρηματική δωρεά για τη στήριξη των προγραμμάτων της PRAKSIS. Toν Οκτώβριο 2015, η εταιρεία στήριξε το πρόγραμμα «Επείγουσες Παρεμβάσεις για το Προσφυγικό», προσφέροντας είδη ρουχισμού, υπόδησης και παιχνίδια για τον δοκιμασμένο Προσφυγικό Πληθυσμό. Επίσης, τον Φεβρουάριο 2016 η εταιρεία υποστήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ, προσφέροντας διάφορα φαρμακευτικά είδη στο Κέντρο Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων ενισχύοντας τις υπηρεσίες υγείας του πρωτοβάθμιου ιατρείου του.

http://www.aodos.gr/
Scroll to Top