Α.Δ.Μ.Κ.Ε.

Τον Απρίλιο 2016 η Α.Δ.Μ.Κ.Ε στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 14 κούτες με είδη φαγητού, ρουχισμού και υπόδησης καθώς και 144 μπουκάλια νερού 500ml για τους ωφελούμενους του κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.

Scroll to Top