ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑTHENS EUROCLINIC

Τον Νοέμβριο 2018, η Ευρωκλινική Αθηνών,η οποία είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα της χώρας στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας ιατρικά αναλώσιμα για τη στήριξη των υπηρεσιών του Πολυϊατρείου της PRAKSISστην Αθήνα.

https://www.euroclinic.gr/
Scroll to Top