ΒΑRILLA

Τον Ιούνιο 2017, η εταιρία Barilla Hellas Α.Ε στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 900 τεμάχια Linguine Cello and 552 τεμάχια MISKO sauce πιπεριές & ελιές, τα οποία διατέθηκαν για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων της PRAKSIS.

https://www.barilla.com/el-gr/
Scroll to Top