ΒΕΡΓΙΝΑ

Τον Μάιο 2015 η εταιρεία ΒΕΡΓΙΝΑ υποστήριξε τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων, προσφέροντας χυμούς για τους επισκέπτες του Κέντρου.

Scroll to Top