ΒΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΕΤΕ

Τον Μάρτιο 2016, η εταιρεία προσέφερε χρηματική δωρεά για την αγορά αναγκαίων ειδών για τον Προσφυγικό πληθυσμό, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα «Επείγουσες Παρεμβάσεις για το Προσφυγικό».

Scroll to Top