ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Τον Μάιο 2015, το βιβλιοπωλείο υποστήριξε το έργο της PRAKSIS, προσφέροντας 9 σακούλες με βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών.

http://www.orizontesbooks.gr/
Scroll to Top