ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Πρεσβείες ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τoν Μάρτιο 2016 η πρεσβεία στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 60 μερίδες φαγητού για τους ωφελούμενους του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων.

https://www.gov.uk/government/world/greece
Scroll to Top