2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Tον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο 2014 το Λύκειο Ξάνθης προσέφερε χρηματική δωρεά για τη στήριξη του έργου της PRAKSIS. Τον Δεκέμβριο 2016 το λύκειο της Ξάνθης στήριξε το έργο της PRAKSIS, προσφέροντας χρηματική δωρεά.

Tον Νοέμβριο 2017, το 2ο Γενικό λύκειο Ξάνθης για άλλη μία φορά στήριξε το έργο της PRAKSIS προσφέροντας χρηματική δωρεά.

Scroll to Top