ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τον Ιανουάριο του 2014, οι Γιατροί του Κόσμου ενίσχυσαν τις υπηρεσίες των Κέντρων Ημέρας του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, παρέχοντας φάρμακα αναγκαία για την περίθαλψη του άστεγου πληθυσμού.

Τον Φεβρουάριο 2018, οι Γιατροί του Κόσμου στήριξαν τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της GIVMED φάρμακα (409 κουτιά) τα οποία διατέθηκαν στο Πολυϊατρείο της PRAKSIS στην Αθήνα. Τον Μάιο 2018, οι Γιατροί του Κόσμου για άλλη μία φορά μέσω της ευγενικής διαμεσολάβησης της GIVMED πρόσφεραν φάρμακα αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα.

http://www.mdmgreece.gr/
Scroll to Top