ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Το Μάρτιο 2013 η οργάνωση Γιατροί χωρίς σύνορα υποστήριξε ενεργά το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ και συγκεκριμένα το Κέντρο Ημερήσιας Φιλοξενίας Αστέγων της Αθήνας, προσφέροντας, 163 πακέτα μπισκότα υψηλής θερμιδικής αξίας τα οποία μοιράστηκαν στους επισκέπτες του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων. Επίσης, προσέφεραν φάρμακα και υγειονομικό υλικό για τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας του ιατρείου, καθώς και 4 μεγάλους κάδους απορριμμάτων και άλλα είδη χρήσιμα για την λειτουργία του Κέντρου Ημέρας.
Τον Ιούλιο 2016, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα στήριξαν το πρόγραμμα “Emergency Temporary Accommodation in Athens, Lesvos & Samos”της PRAKSIS, συγκεντρώνοντας και διανέμοντας στα 4 διαμερίσματα προσωρινής φιλοξενίας ευάλωτου νεοεισερχόμενου πληθυσμού του προγράμματος στη Σάμο 80 κουβέρτες, 1 βιβλιοθήκη, 40 kits πρώτης βοήθειας, 40 Polar sets, 4 καρέκλες, 100 φλυτζάνια μίας χρήσεως, 3 κλασέρ, 1 τετράδιο, 8 στρώματα, 1 πακέτο μπισκότα, 8 στρώματα Yoga και 1500 φύλλα χαρτί εκτύπωσης.

Τον Μάρτιο 2017 οι γιατροί χωρίς σύνορα στήριξαν τις δράσεις της PRAKSIS, προσφέροντας φάρμακα τα οποία διατέθηκαν στους επισκέπτες των Πολυϊατρείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και για τις δράσεις της οργάνωσης στα νησιά.

Τον Μάιο 2017, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστήριξαν το έργο της PRAKSIS, προσφέροντας φάρμακα (2.919 τεμάχια), τα οποία διατέθηκαν για τις ανάγκες του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα.

Τον Νοέμβριο 2017, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στήριξαν το έργο της PRAKSIS, προσφέροντας φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα τα οποία διατέθηκαν για τη στήριξη του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα.

http://www.msf.gr/
Scroll to Top