ΔΕΔΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ DEDA PUBLIC COMPANY OF NATURAL GAS DISTRIBUTION

ΑΡΧΙΚΗ Υποστηρικτές Δημόσιο - Δήμοι ΔΕΔΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ DEDA PUBLIC COMPANY OF NATURAL GAS DISTRIBUTION

Τον Μάρτιο 2018, η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων διανομής Αερίου στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 110 μερίδες φαγητού για τη στήριξη των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Scroll to Top