ΔΕΗ

Τον Ιούνιο 2016 η ΔΕΗ Α.Ε στήριξε το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, προσφέροντας 30 μερίδες φαγητού για τους ωφελούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.

https://www.dei.gr/el
Scroll to Top